Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.4002 – OMV/Aral ČR) Besedilo velja za EGP.