Uredba Komisije (ES) št. 1600/2005 z dne 29. septembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005