Pisno vprašanje E-3344/06 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Izvajanje direktive o biogorivih na Irskem