Pisno vprašanje E-2150/04 predložila Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Kreditne linije za podporo kmetom