2005/800/ES: Sklep Sveta z dne 14. novembra 2005 o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005