Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Kokott - 26. oktobra 2006.$