Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 414. sestanka Svetovalnega odbora dne 4. septembra 2006 o predhodnem osnutku odločbe v zadevi COMP/F/38.456 – Bitumen (Nizozemska)