Uredba Sveta (ES) št. 2257/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembah Uredb (EGS) št. 3906/1989, (ES) št. 1267/1999, (ES) št. 1268/1999 in (ES) št. 2666/2000 zaradi upoštevanja statusa Hrvaške kot države kandidatke