Pisno vprašanje E-1525/06 predložila Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Pomoč skupnosti za projekte poglabljanja dna in čiščenja v pokrajini Algarve