Odločba Komisije z dne 13/01/2005 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3631 - APAX / ACP / EVE JV) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)