Pisno vprašanje E-4520/05 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Kršenje človekovih pravic - ravnanje z otroki prosilcev za azil v Združenem kraljestvu