Zadeva T-297/06: Tožba, vložena 17. oktobra 2006 — Majątek Hutniczy proti Komisiji