Poročilo o letnih računovodskih izkazih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005 z odgovori Fundacije