Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora - predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje glede mandata direktorja