Pogodba o Ustavi za Evropo - II. DEL — LISTINA UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH - III. NASLOV — ENAKOST - II-80. Člen