Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3531 – Dixons Group/Kotsovolos)Besedilo velja za EGP