Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. julija 2004 v zadevi C-311/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 1999/44/ES — Neizvršen prenos v predpisanem roku)