2004 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas Byloje C-311/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 1999/44/EB — Neperkėlimas per nustatytą terminą)