Pisno vprašanje E-3780/05 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Afganistan