Popravek Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ z dne 29. maja 2000 o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi sankcijami za ponarejanje v zvezi z uvedbo evra ( UL L 140, 14.6.2000, str. 1 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 1, str. 187)