Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 16 maart 2004.