Pisno vprašanje P-1996/05 vlaga Duarte Freitas (PPE-DE) za Komisijo. Morski prevoz živih domačih živali