Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3730 – Lukoil/ OY Teboil/ Suomen Petrooli)Besedilo velja za EGP.