Uredba Sveta (EGS) št. 1981/82 z dne 19. julija 1982 o izdelavi seznama regij Skupnosti, v katerih se pomoč za proizvodnjo hmelja dodeli samo priznanim skupinam proizvajalcev