Pogodba o Ustavi za Evropo - SKLEPNA LISTINA - A.Izjave o določbah Ustave - 26. Izjava o četrtem odstavku III-402.  člena