Uredba Komisije (ES) št. 1697/2005 z dne 17. oktobra 2005 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 18. oktobra 2005