Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. junija 2004 v zadevi C-454/01: Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji (Direktiva 96/59/ES — Ravnanje z odpadki — Odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov)