Pisno vprašanje E-2516/04 Rose Miguélez Ramos (PSE) za Komisijo. Zamude pri postopkih v zvezi z načrtovanimi skupnimi združenji