Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020