Pisno vprašanje E-0078/05 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Sprememba kadrovskega načrta GD ENTR s strani novega generalnega direktorja