Zadeva T-481/04: Tožba Advance Magazine Publishers Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), vložena dne 10. decembra 2004