Sag T-481/04: Sag anlagt den 10. december 2004 af Advance Magazine Publishers Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)