Pisno vprašanje E-2975/04 predložil Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) za Komisijo. Socialna varnost in projekt Socialna vključenost v Bolgariji