Uredba Komisije (ES) št. 1259/2006 z dne 11. avgusta 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 glede omejitve ulova za stalež norveškega moliča v conah ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES)