Pogodba o Ustavi za Evropo - II. DEL — LISTINA UNIJE O TEMELJNIH PRAVICAH - IV. NASLOV — SOLIDARNOST - II-91. Člen