Mål C-233/05: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 1 juni 2006 (begäran om förhandsavgörande från Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nederländerna)) – V.O.F. Dressuurstal Jespers mot Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst (Sjätte mervärdesskattedirektivet – Framställning av lös egendom – Begreppet framställd vara – Häst som dresseras och tränas – Uttag av mervärdesskatten)