Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o oskrbi EU z energijo: strategija za optimalno kombinacijo energetskih virov