Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu - Vrh ZN 2005 - Reševanje globalnih izzivov in zagotavljanje uspešnosti reformiranih ZN