Pisno vprašanje E-3032/04 predložil Michl Ebner (PPE-DE) za Komisijo. Prepoved kajenja v italijanskih gostinskih lokalih