Pisno vprašanje E-0159/06 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Večanje preglednosti pri odločanju v evropskih institucijah