Pisno vprašanje E-3665/05 vlaga Caroline Lucas (Verts/ALE) za Svet. Pridružitveni sporazum med EU in Izraelom ter sodba Mednarodnega sodišča v zvezi z razmejitvenim zidom