Pisno vprašanje E-3450/05 vlaga Mogens Camre (UEN) za Komisijo. Razlaga Komisije v zvezi s sodbo Sodišèa v primeru C-464/02