Skupni ukrep Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o Policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja