Zadeva C-386/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 16. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v preživninskih zadevah – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 5, točka 2 – Člen 27 – Člen 35(3) – Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo – Uredba (ES) št. 2201/2003 – Člen 19 – Litispendenca – Člen 22(a) – Člen 23(a) – Nepriznanje odločb, če so v očitnem nasprotju z javnim redom – Člen 24 – Prepoved preverjanja pristojnosti sodišča izvora – Razlog za nepriznavanje na podlagi neupoštevanja pravil o litipendenci – Neobstoj)