Byla C-386/17: 2019 m. sausio 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Teismo jurisdikcija ir teismo sprendimų išlaikymo prievolių srityje pripažinimas — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 5 straipsnio 2 punktas — 27 straipsnis — 35 straipsnio 3 dalis — Jurisdikcija ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimas ir vykdymas — Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 — 19 straipsnis — Lis pendens — 22 straipsnio a punktas — 23 straipsnio a punktas — Sprendimų nepripažinimas jų akivaizdaus prieštaravimo viešajai tvarkai atveju — 24 straipsnis — Draudimas peržiūrėti kilmės valstybės narės teismo jurisdikciją — Nepripažinimo motyvas, grindžiamas lis pendens taisyklių pažeidimu — Nebuvimas)