Zadeva F-21/06: Tožba, vložena 2. marca 2006 — Da Silva proti Komisiji