Odločba Komisije z dne 16/06/2005 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3762 - APAX / TRAVELEX) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)