Pisno vprašanje E-3250/05 vlaga Esko Seppänen (GUE/NGL) za Komisijo. Skupna konvencija IAEA