Pisno vprašanje E-2719/05 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Prostovoljna razširitev Direktive Seveso II na do zdaj izvzete dejavnosti