Odločba Komisije z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in seznamu programov pregledov, katerih namen je preprečevanje zoonoz, ki izpolnjujejo pogoje za finančni prispevek Skupnosti v letu 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 4010) (2004/695/ES)